Home

Samen Werken Rijnmond in het kort.

Samen Werken Rijnmond.
Samen Werken Rijnmond (SWR) is een werkgelegenheidsproject gericht op werklozen in de regio Rijnmond, dat op initiatief van het bedrijfsleven tot stand is gekomen.
Samen Werken Rijnmond zet zich in voor deze doelgroep, waaronder zich nog steeds veel gemotiveerde en gekwalificeerde kandidaten bevinden. SWR doet dit door als makelaar een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en deze kandidaten.

 • Een initiatief van Shell, ABN-AMRO en Unilever, het kader van MVO.

 • Non for profit.

 • Focus op goed gemotiveerde kandidaten.

 • Resultaat al meer dan 3500 kandidaten geplaatst op een baan in de regio Rijnmond.

 • Projectteammedewerkers met een ruime ervaring op personeels- of managementniveau.

Werkwijze.
De werkwijze van Samen Werken Rijnmond is vraaggericht.
Op basis van de vacatures van bedrijven kunnen gemeenten (sociale diensten) kandidaten aanmelden. Na een papieren selectie worden de kandidaten uitgenodigd voor een uitgebreide intake met een medewerker van SWR.

Aandachtpunten voor de intake zijn:

 • Motivatie.

 • Kwalificaties en persoonlijke kenmerken.

 • Beschikbaarheid en gezondheid.

 • Reistijd/bereikbaarheid.


Als wij de kandidaatgeschikt vinden voor de vacature stellen wij hem of haar voor aan de werkgever met:

 • Een intakeverslag.

 • Een CV.

 • Eventuele loonkostensubsidies, financiering opleidingskosten, stage e.d..

 • Een afspraak voor een sollicitatiegesprek.


De werkgever beslist.
Nadat de werkgever met de kandidaat heeft gesproken beslist deze om wel of niet met hem of haar in zee tegaan.

 

Voordelen voor het bedrijfsleven.

 • De dienstverlening van Samen Werken Rijnmond is gratis.
   
 • Alleen aanmelden van geschikte kandidaten (het kaf wordt van het koren gescheiden).
   
 • Meer dan 95 % van de kandidaten die wij voorstellen krijgt een arbeidsovereenkomst aangeboden.

 • Geen aanmeldingen van gemeenten (en andere aanbieders) die geen feeling hebben met welke eisen het bedrijfsleven stelt aan een werknemer, en waarvan het enige belang is: uitstroom uit de uitkering.

 • Kostenbesparend.

 • Eťn contactpersoon in het woud van vele werkgevers- servicepunten en re-Ôntegratiebedrijven dat oog heeft voor de eisen die het bedrijfsleven aan werknemers stelt.

 • Laag risicoprofiel voor de werkgever.

 • SWR kan makkelijker onderhandelen met de gemeenten over aanvullende voorwaarden, zoals stage m.b.v. uitkering, etc..

 • SWR vraagt eventuele loonkostensubsidie, opleidingssubsidie etc. bij de gemeenten aan.

 • SWR factureert voor het bedrijf de loonkostensubsidie en betaalt deze uit.

 

Gemeenten.
Gemeenten kunnen afspraken met Samen Werken Rijnmond maken om kandidaten aan te melden op de beschikbare vacatures.

Voordelen voor de gemeenten zijn o.a.:

 • Extra uitstroom van cliŽnten uit de uitkering volgens de Participatiewet (voorheen WWB).

 • Binnen 1 week na aanmelding een intakegesprek met de kandidaat.

 • Altijd (ook bij afwijzing) een rapportage.

 • FinanciŽle afspraken op basis van no cure no pay. Pas bij een arbeidsovereenkomst betaalt de gemeente een kleine bijdrage in de kosten.

 • Samen Werken Rijnmond kijkt vaak op een andere manier naar de kandidaat wat tot extra uitstroom leidt.