Vacatureservice

De service is toegankelijk voor re-integratiebedrijven en gemeenten waarmee Samen Werken Rijnmond een overeenkomst is aangegaan.

Vacature overzicht.
Informatie omtrent beschikbare vacatures worden per e-mail verstrekt.

Aanmelding.
Geschikte kandidaten kunnen per e-mail worden aangemeld.
Deze aanmelding dient te zijn voorzien van alle relevante gegevens.

Samen Werken zal de kandidaten binnen 5 dagen voor een intakegesprek uitnodigen. Als de kandidaat matched op de baan
en gemotiveerd is stellen wij hem of haar voor aan de werkgever.
Zo nodig begeleiden wij tijdens de sollicitatie.